۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
خبرويژه ي استارت آپي ها
محور ويژه ي" استارت آپ سلامت شو" مشخص شد
محور ويژه ي" استارت آپ سلامت شو" مشخص شد


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محور ويژه ي" استارت آپ سلامت شو" مشخص شد

"ايده هاي نوآورانه آموزشي"

پس از قبول پيشنهاد همكاري كميته دانشجويي توسعه آموزش با كميته اجرايي استارت آپ سلامت شو، محور ويژه ي اين رويداد، ايده هاي نوآورانه آموزشي در نظرگرفته شد.

موضوعات در نظر گرفته شده در محور ويژه ي رويداد عبارتند از:

ü      ياددهي و يادگيري

_ افزيش انگيزه دانشجو در يادگيري

_ افزايش مشاركت دانشجو در فعاليت كلاسي

_ فعال نگهداشتن كلاس

_ كلاس موفق

_ تدريس نوآورانه

ü      ارزشيابي

_ ارزشيابي كيفيت تدريس

_ سامانه انجام ارزشيابي از كيفيت تدريس

ü      مشاوره

_ مشاوره آموزشي موفق

ü      مديريت

_ مديريت كلاس/بخش

ü      ارزيابي

_ روشهاي ارزيابي از يادگيري و توانمندي دانشجويان

ü      برنامه ريزي

_ برنامه ريزي يك كلاس موفق/ يك دوره موفق

ü      محتواي الكترونيك

 

لازم بذكر است كه شركت كنندگان اين محور بطورجداگانه از ساير محورها ارزيابي شده و از ايده ي برگزيده تقدير بعمل خواهد آمد.

 

تاریخ:
1398/03/19
تعداد بازدید:
340
منبع:
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal